ศูนย์โนอาห์ "ศึกษา พัฒนา บริการ" 999 หมู่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร 038-556088 Skype name : thainoah999 ID Line:thainoah

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คริสต์มาสประกาศกับชุมชน 2014

งานคริสต์มาสกับชุมชน 2014 วันเสาร์ 20 ธันวาคม 2014 เวลา 9.00น.-15.00น. ณ คริสตจักรท่าตะเกียบแบ๊บติสต์ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

เตรียมงานคริสต์มาสท่าตะเกียบ 2014

เตรียมงานคริสต์มาสเพื่อชุมชน ค.ศ. 2014 กำหนดงาน 20 ธันวาคม 2014 เวลา 9.00น. ถึง เวลา 15.00น.

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ค่ายสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 2014

ค่ายสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 2014 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2014 ณ หาดมุกแก้ว จ.ตราดวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ศึกษา The Alpha Course เสียง

01.คริสเตียนเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่จริง และไม่เกี่ยวกับฉันจริงหรือ?


02.พระเยซูคือใคร?


03.ทำไมพระเยซูต้องตาย?


04.ฉันจะมีความแน่ใจในความ่เชื่อได้อย่างไร?


05.ทำไมฉันควรอ่านพระคัมภีร์และควรอ่านอย่างไร?


06.ทำไมฉันจึงอธิษฐานและจะอธิษฐานอย่างไร?


07.พระเจ้าทรงนำฉันอย่างไร?


08.พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?


09.พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำอะไรบ้าง?


10.ฉันจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร?


11.ฉันจะต่อด้านวิญญาณชั่วได้อย่างไร?


12.ทำไมฉันควรเป็นพยานกับผู้อื่นและควรเป็นพยานอย่างไร?

13.ปัจจุบันพระเจ้ายังทรงรักษาโรคอยู่หรือไม่?


14.คริสตจักรคืออะไร?


15.ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร?

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มศิษยาภิบาล ผู้นำแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก พาเที่ยว พักผ่อน ดูงาน

กลุ่มศิษยาภิบาล ผู้นำแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก พาเที่ยว สัญจร พักผ่อน ดูงาน ที่เขาใหญ่ ค่ายโมรียาห์ คริสตจักรดาราลัย ปากช่อง สวนองุ่นไร้เมล็ด


วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

เทคอนกรีตพุทติ้งรากฐานก่อสร้างอาคาร

             เทพุทติ้งหลุมโครงสร้างรากฐานก่อสร้างอาคารคริสตจักรท่าตะเกียบ ลุยงานเช้ายันค่ำมืด ด้วยพลังแรงงาน แรงใจพี่น้องสมาชิก ขอพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนก่อสร้าง อธิษฐานเผื่อ ถวายทรัพย์ช่วยนะครับ..


วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

ค่ายผู้สูงวัย ณ คริสตจักรท่าตะเกียบแบ๊บติสต์

ค่ายผู้สูงวัย ณ คริสตจักรท่าตะเกียบแบ๊บติสต์ วันที่ 28 ก.พ.- 1 มี.ค.2014

สดุดี บทที่115.1-3 พระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว

สดุดี บทที่ 1 ความสุขเที่ยงแท้

สดุดี บทที่112 คนดีย่อมมีความสุข

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เก็บภาพบรรยากาศงานคริสต์มาสคริสตจักรจังหวัดฉะเชิงเทรา 2013

เก็บภาพบรรยากาศงานคริสต์มาสคริสตจักรจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 8 ธันวาคม 2013 เวลา 15.00-20.00 น. ณ คริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปรับแต่งพื้นที่บริเวณคริสตจักรท่าตะเกียบ

 ปรับแต่งพื่้นที่บริเวณหน้าโบสถ์คริสตจักรท่าตะเกียบแบ๊บติสต์ เพื่อขยายพื้นที่และเตรียมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

คริสต์มาสท่าตะเกียบร้องเพลงตามบ้าน

คริสต์มาสท่าตะเกียบ ร้องเพลงอวยพรตามบ้าน ในคืนวันที่ 25 ธันวาคม 2013


งานฉลองคริสต์มาสคริสตจักรท่าตะเกียบแบ๊บติสต์ 2013