ศูนย์โนอาห์ "ศึกษา พัฒนา บริการ" 999 หมู่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร 038-556088 Skype name : thainoah999 ID Line:thainoah

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สัมมนา กลุ่ม ศบ.และผู้นำ สคบอ.

สัมมนากลุ่ม ศบ.ผู้นำ สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก
พระธรรมดาเนียล ภาค 2
โดย ศจ.ดร.วินิจ  วงศ์สรรเสริญ
16-17 พฤศจิกายน ค.ศ.2015
คริสตจักรท่าตะเกียบแบ๊บติสต์