ศูนย์โนอาห์ "ศึกษา พัฒนา บริการ" 999 หมู่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร 038-556088 Skype name : thainoah999 ID Line:thainoah

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ค่ายสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 2014

ค่ายสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 2014 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2014 ณ หาดมุกแก้ว จ.ตราด