ศูนย์โนอาห์ "ศึกษา พัฒนา บริการ" 999 หมู่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร 038-556088 Skype name : thainoah999 ID Line:thainoah

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ศึกษา The Alpha Course เสียง

01.คริสเตียนเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่จริง และไม่เกี่ยวกับฉันจริงหรือ?


02.พระเยซูคือใคร?


03.ทำไมพระเยซูต้องตาย?


04.ฉันจะมีความแน่ใจในความ่เชื่อได้อย่างไร?


05.ทำไมฉันควรอ่านพระคัมภีร์และควรอ่านอย่างไร?


06.ทำไมฉันจึงอธิษฐานและจะอธิษฐานอย่างไร?


07.พระเจ้าทรงนำฉันอย่างไร?


08.พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?


09.พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำอะไรบ้าง?


10.ฉันจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร?


11.ฉันจะต่อด้านวิญญาณชั่วได้อย่างไร?


12.ทำไมฉันควรเป็นพยานกับผู้อื่นและควรเป็นพยานอย่างไร?

13.ปัจจุบันพระเจ้ายังทรงรักษาโรคอยู่หรือไม่?


14.คริสตจักรคืออะไร?


15.ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร?