ศูนย์โนอาห์ "ศึกษา พัฒนา บริการ" 999 หมู่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร 038-556088 Skype name : thainoah999 ID Line:thainoah

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คริสต์มาสประกาศกับชุมชน 2014

งานคริสต์มาสกับชุมชน 2014 วันเสาร์ 20 ธันวาคม 2014 เวลา 9.00น.-15.00น. ณ คริสตจักรท่าตะเกียบแบ๊บติสต์ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

เตรียมงานคริสต์มาสท่าตะเกียบ 2014

เตรียมงานคริสต์มาสเพื่อชุมชน ค.ศ. 2014 กำหนดงาน 20 ธันวาคม 2014 เวลา 9.00น. ถึง เวลา 15.00น.