ศูนย์โนอาห์ "ศึกษา พัฒนา บริการ" 999 หมู่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร 038-556088 Skype name : thainoah999 ID Line:thainoah

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

เทคอนกรีตพุทติ้งรากฐานก่อสร้างอาคาร

             เทพุทติ้งหลุมโครงสร้างรากฐานก่อสร้างอาคารคริสตจักรท่าตะเกียบ ลุยงานเช้ายันค่ำมืด ด้วยพลังแรงงาน แรงใจพี่น้องสมาชิก ขอพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนก่อสร้าง อธิษฐานเผื่อ ถวายทรัพย์ช่วยนะครับ..


วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

ค่ายผู้สูงวัย ณ คริสตจักรท่าตะเกียบแบ๊บติสต์

ค่ายผู้สูงวัย ณ คริสตจักรท่าตะเกียบแบ๊บติสต์ วันที่ 28 ก.พ.- 1 มี.ค.2014

สดุดี บทที่115.1-3 พระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว

สดุดี บทที่ 1 ความสุขเที่ยงแท้

สดุดี บทที่112 คนดีย่อมมีความสุข